Teams coachen met beelden

“Als er sprake is van een verbinding tussen mensen, in wat voor vorm van samenwerking dan ook, gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren.”
Jim Coleman

Individu en omgeving beïnvloeden en veranderen elkaar. In de dynamiek van een team liggen mooie kansen voor ontwikkeling, individueel èn als team. Als je kijkt naar de reeds aanwezige schatten aan ervaring, kennis en kunde die een team bezit, weet je dat daar iets heel moois uit voort moet kunnen komen.

Schrik niet!

In deze tijd waarin ontwikkelingen en regelgevingen en de daaruit voortvloeiende veranderingen zich in een veelal hoog tempo opvolgen, wordt er veel flexibiliteit van teams verwacht. Termen als samenwerking, communicatie, zelfsturing en verantwoordelijkheid nemen vallen vaak. Dit kan een team afschrikken. Ik denk dan: jammer! Dat hoeft niet af te schrikken!

Leren van en met elkaar

In ieder team is zoveel potentieel aanwezig en het is een kunst om dit zichtbaar te maken. Vervolgens gaan we die constructief en effectief inzetten. Leren is daarbij niet alleen een cognitief gebeuren, maar ook sociaal en affectief. 

Beeld versnelt en werkt effectief

Door middel van beeldcoaching kan het contact en gedrag binnen een team prachtig in beeld worden gebracht. Tijdens het bespreken van de beelden, blijkt dat iedereen een ander verhaal ziet en ervaart, verschillen in beleving en interpretatie. Vanuit die verbinding ontstaat wederzijds vertrouwen en openheid. Zo ontstaat beweging en ontwikkeling.

Nieuwsgierig? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk Groen Een Groep Is Een Verzameling Individuen Waar Jij Er Een Van Bent